Regulamin Gospodarstwa

Regulamin gospodarstwa

1. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dowód tożsamości i uregulować należność za noclegi.

2. Pokoje wynajmowane są na doby.

3. Doba hotelowa trwa od godz. 13:00-11:00

4. W godzinach 22:00-6:00 obowiązuje cisza nocna.

5. Goście nie mogą bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny dodatkowych osób, traktując ich jak swoich gości.

6. Gospodarze wskazują gościom miejsce do parkowania samochodu, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.

7. Za pobyt gości poza gospodarstwem gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

8. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie)

9. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie gospodarstwa za zgodą gospodarzy wyłącznie pod nadzorem właścicieli.

10. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione bez należytego zabezpieczenia.

11. Goście odpowiadają za szkody powstałe z ich winy i są zobowiązani do wypłacenia rekompensaty za powstałe szkody.

W całym domu i domku obowiązuje zakaz palenia papierosów.